ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  Mevcut Durum Haritaları

  Risk ve Sorun Alanları - Birleşik

  Risk ve Soru Alanları, Sismik Bölgeler

  Çevresel ve Doğal Kaynak Alanları, AKK ve…

  Çevresel, Doğal Kaynaklar ve Kültürel Alanlar

  Sosyal Altyapı - Birleşik

  Teknik Altyapı - Birleşik

  Ekonomik Faaliyetler - Birleşik

  Yapılaşma Deseni

  2008 Öncesi Belediyeler