ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  Yapı Alanı Hesaplama

  Arazi m2  
  Yapı Alanı Oranı (%)  
  Yapı Taban Alanı Oranı (%)  
  Toplam Yapı Alanı İzni
  Yapı Taban Alanı İzni
  Diğer Katlar Alanı İzni