ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  Mimari Asgari Ücret Hesaplama

  Yapı Türü  
  Yapı Sınıfı  
  Yapı m2  
  Mimari Asgari Ücret Tutarı
   

   

  Birinci Sınıf (I.Sınıf):
  Diğer Mühendislik kollarına yardımcı olarak yapılan veya fazla araştırmayı gerektirmeyen basit yapılarla ilgili hizmetlerdir. (Taş istinad duvarları,ağıl,samanlık gibi çok basit tarım binaları, basit barakalar ve diğer yardımcı binalar,trafo ve basit garaj, depo,açık pazar yeri, çay bahçesi ve benzerleri).

  İkinci Sınıf (II.Sınıf):
  Sanat, teknik ve ekonomi yönlerinden araştırmayı gerektiren yapıların mimarlık hizmetleridir. (3m’ye kadar betonarme istinat duvarları, üç kata kadar konut,ofis veya dükkan-konut yapıları, 300m
  2 ye kadar müstakil konutlar, 15m açıklığa kadar çelik makaslı konut, atölye, fabrika ve depo tesisleri, benzin istasyonları ve benzerleri.

  Üçüncü Sınıf (III.Sınıf):
  Sanat, teknik ve ekonomi yönlerinden önemli ve geniş araştırmayı gerektiren yapıların mimarlık hizmetleridir. (3m’yi aşan istinat duvarları, üç katın üzerinde konut, ofis, iş hanları yapıları, 300m
  2 ‘nin üzeri müstakil konutlar, havuzlar,15m açıklığın üzerinde çelik makaslı atölye, fabrika, depo yapıları, 7m açıklığın üzerinde betonarme yapılar, otel ve moteller, kaplıca ve şifa evleri, stadyum ve spor salonları,hastahaneler, büyük kütüphaneler ve kültür yapıları, özelliği olan büyük okul yapıları, üniversiteler, radyo, televizyon yapıları, büyük pastaneler, büyük endüstri binaları, turistik tesisler, uzay kafes sistemli yapılar ve benzerler.

  Dördüncü Sınıf (IV.Sınıf):
  Sosyal Konut amaçlı yapılarla ilgili hizmetlerdir.
  a) Belediye hudutları içerisinde birim hane alanı brüt ve en çok 120m
  2 olan ve bir kademe inşa edilecek konut yapıları.
  b) Belediye hudutları dışındaki kırsal alanlarda birim ünite alanı en çok 150m2 toplam 300m2'ye kadar olan en çok iki katlı yapılar.