ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  SMGM Zorunlu Eğitimler Takvim Mart-Haziran/Eylül-Aralık 2023

   

   

  Değerli Üyelerimiz,

  09.08.2022 tarihinde yürürlüğe giren “Meslek İçi Eğitim ve Kurs Yönetmeliği”, madde 12 gereği bu tarihten sonra yeni kaydolan üyelerin mimarlar odası vize bürosuna proje sunmadan önce almaları gereken zorunlu eğitimlerin takvimleri aşağıda belirtilmiştir. 2022 Eylül – Aralık ayları arasındaki eğitimlerin herhangi birine katılamayan yeni üyelerimiz, bir sonraki  2023 Mart – Haziran ayları arasında, eksik eğitimlerini telafi edebilirler.

  KKTC’nde mevcut yürütülen mesleki yasa - tüzükler, imar planları, yapı denetimi, vize bürosu işleyişi ve mimarlık meslek etiği gibi konuların anlatılacağı bu eğitimlerden edinecekleri bilgilerle, mesleklerini daha bilinçli, verimli yürütebilecek olan yeni üyelerimizin kurslara/seminerlere şahsen katılarak tamamlamaları gerekmektedir.

  Aşağıda belirtilen eğitimler tüm üyelerimize açıktır. Her bir eğitim konusu, kendi içinde güncel yenilikleri de içerebileceğinden, 9 Ağustos 2022 tarihinin öncesinde odamıza üye olan tüm meslektaşlarımız için de bu eğitimlerin faydalı olacağına inanmaktayız.

   

  Bilgilerinize sunarız.

  Saygılarımızla

   

  Kozan Uzunoğlu

  Mimarlar Odası Başkanı

  (Mimarlar Odası Yönetim Kurulu adına)