ktmmo-mo ktmmobktmmob
    http://bit.ly/2D2km47

    52. OLAĞAN GENEL KURUL

    21/2005 KTMMOB Yasası ve Mimarlar Odası Çalışma Esasları gereği, Mimarlar Odası 52. Olağan Genel Kurul 10 Mart 2018 tarihinde, saat 10:00'da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Çevik Uraz Konferans Salonunda yapılacaktır.