ktmmo-mo
  http://bit.ly/2D2km47

  Fiziki Planlar

  Risk ve Sorun Alanları - Birleşik

  Risk ve Soru Alanları, Sismik Bölgeler

  Çevresel ve Doğal Kaynak Alanları, AKK ve…

  Çevresel, Doğal Kaynaklar ve Kültürel Alanlar

  Mesarya Kırsal Gelişim Bölgesi

  Sosyal Altyapı - Birleşik

  Risk Yönetimi ve Kirlilik Önleme

  Bölge Karar Haritaları

  Karpaz-Tatlısu Kırsal Gelişim Bölgesi

  Teknik Altyapı - Birleşik

  Sektör Karar Haritaları

  Çevre Tarihi ve Kültürel Miras