ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  ‘Kıbrıs’ta Konut: Planlama, Tasarım ve Uygulama’ başlıklı yeni kitap

  ‘Kıbrıs’ta Konut: Planlama, Tasarım ve Uygulama’ başlıklı yeni kitap

  KTMMOB Mimarlar Odası ve Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Konut, Eğitim, Danışma ve Araştırma Merkezi (KEDA-M) işbirliğinde 09-10 Mart 2012 tarihleri arasında Lefkoşa’da düzenlenmiş olan ‘Kıbrıs’ta Konut: Planlama, Tasarım ve Uygulama’ başlıklı III. Konut Kurultayı’nda sunulan bildirileri içeren kitap yayınlanmıştır.  

  Konut alanında uzman olan kişilerin biraraya gelerek gözlem, bilgi ve araştırmalarını paylaştıkları, görüşlerini tartıştıkları bir ortamın ürünü olarak ortaya çıkan kitapçıkta 20 adet bildiri yer almaktadır. Kitap, editörleri Nazife Özay ve Halil Alibaba’nın sunuş yazılarıyla başlıyor.  Ardından Doç. Dr. Türkan Ulusu Uraz’ın “Konut-Sorunsal-Sorgulama” başlıklı yazısı ve o dönem Mimarlar Odası Başkanı olan Ekrem Z. Bodamyalızade’nin “KKTC’de Yeni bir Konut Kurultayı’nın Nedenleri” isimli yazısı yer alıyor. Ayrıca kitapta Kurultay’ın davetli konuşmacıları olan Prof. Dr. Ahsen Özsoy’un “Kent-Konut-Mimarlık İlişkilerinde Tasarım Kalitesi Açısından Eleştirel bir Bakış” ve Prof. Dr. Şengül Öymen Gür’ün “Küresel Dönüşümler Çağında Konut Sorunu” başlıklı yazıları da bulunuyor.  

  Konut tasarımı konusunda çalışan meslektaşlarımıza, araştırma yapan akademisyenlere ve genç mimar adaylarına faydalı olacağına inandığımız bildiri kitabına 20 TL karşılığında Mimarlar Odası sekreterliğinden ulaşılabilir.

  KTMMOB Mimarlar Odası