ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  Mimari Proje Yayımlama ve Sergileme Başvuru ve Kabul Şartları ÇAĞRI ve BİLGİLENDİRME

  KTMMOB – MİMARLAR ODASI

   

   

  Mimari Proje Yayımlama ve Sergileme Başvuru ve Kabul Şartları

   

   

  Sevgili Üyemiz,

  İnşası tamamlanmış mimari projelerinizin yayınlanması ve sergilenmesi için gerekli başvuru ve katılım koşullarını içeren bilgileri alttaki metinde bulabilirsiniz. Çıktığımız bu yolda, müşterek çabalarımızla güzel değerler oluşturacağımıza inanıyoruz.

  Şimdiden teşekkürlerimizle,

  KTMMOB Mimarlar Odası Yayın Kurulu

   

  Süreç ve Seçici Kurul

  1. Deniz İncedayı
  2. Zeynep Eres Özdoğan
  3. Bülent Batuman

   

  Projelerin Türü ve Gerçekleşme Tarihi

   

  Katılım Koşulları ve gerekli belgeler

  1. Başvuru formunun (Bkz. Ek1) eksiksiz doldurulup gerekli evraklarla birlikte son teslim tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.
  2. Proje müellifliğinin üye mimarda olması şartı aranmaktadır.
  3. Projenin inşaat ruhsatı, başvuru formu (Bkz. Ek1) ile beraber teslim edilmelidir.
  4. Proje sahibinin mal sahibinden yazılı izin alması gerekmektedir.   
  5. Başvuru formunda projenin vize bürosunda vizelenme tarihi ve vize numarası belirtilmelidir.
  6. Proje daha önceden başka bir yerde yayımlanmışsa, MİMARCA’da da yayımlanabilmesi için alınması gereken izinlerden proje müellifi sorumludur.
  7. MİMARCA’da yayımlandıktan sonra başka bir yerde yayımlanabilmesi için kaynak olarak Mimarca dergisinin belirtilmesi ve KTMMOB- Mimarlar Odasının önceden bilgilendirilmesi zorunludur.
  8. Yazılı ve görsel bilgilerin baskıya/yayınlamaya uygun bir şekilde, proje müellifinden gelmesi beklenmektedir (Bkz. Ek2) ve bu içerikte oluşabilecek hatalardan MİMARCA sorumlu değildir.

   

  Takvim

  Mart ve Eylül aylarında yılda iki kez çıkan MİMARCA dergisinde yayımlanabilmesi için, ilgili sayıya katkı koyacak olanların göndereceği projeleri için son teslim tarihleri; Mart sayısı için 1 ŞUBAT, Eylül sayısı için ise 1 AĞUSTOS’tur.

   

  Ek 1: Başvuru Formu

   

  Ön Onay ve İletişim için Gerekli Bilgiler / Belgeler

  Notlar

   

   

   

  Proje Adı

   

   

   

   

   

  Proje Türü/Konusu/İşlevi

   

   

   

   

   

  Mimarlık Ofisi İsmi

   

   

  • İnternet Sitesi

   

   

  • İletişim e-posta

   

   

  • Ofisin adresi

   

   

   

   

   

  Projenin Müellifi

   

   

   

   

   

  Projenin Vizelenme Tarihi

   

   

   

   

   

  Projenin Vize Numarası

   

   

   

   

   

  Projenin İnşaat Ruhsatı

   

   

   

   

   

  Proje Bilgileri

   

  Projenin Tamamlanma Yılı

   

   

   

   

   

  Projenin Brüt İnşaat Alanı

   

   

   

   

   

  Proje Lokasyonu / Yeri

   

   

   

   

   

  Mal Sahibi / Sahipleri

   

   

   

   

   

  Müşteri(ler)

   

   

   

   

   

  Baş Mimar (lar)

  1.

   

   

  2.

   

   

  3.

   

   

  4.

   

   

   

   

  İç Mimari Hizmeti

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tasarım ve Çizim Takımı

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3 Boyutlu Modelleme

   

   

   

   

   

  Mühendislik Ekipleri

  1.

   

   

  2.

   

   

  3.

   

   

  4.

   

   

   

   

  Danışmanlar

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ek Bilgiler

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Ek 2 – Telim Edilmesi Gereken Görseller ve Metinler

   

  Proje Açıklamaları

   

  Kısa Metin (80 kelimelik)

  Bu metin, çalışmanızın yayımlanmak ve sergilenmek üzere seçilmesi durumunda ‘özet bilgi’ paylaşımı gerektiren yerlerde (Örn. sosyal medyada) sizlerden alındığı gibi yayımlanacaktır. Mimarca ekibi tarafından yeniden düzenlenmeyecektir.

   

  Dergi için (250-750 kelimelik)

  250-750 kelime arasında bir proje açıklama metni olmalıdır.

  Bu metinde projenin yapım süreci, başlangıç-bitiş tarihi, lokasyonu, mimarı, mühendisi vs. gibi bilgiler verilmelidir. Ayrıca metinde, mimari tasarımla ilgili açıklayıcı bilgiler verilmeli, tasarım sürecinden bahsedilmelidir. Metinler için kabul şartları ve yazım kuralları, MİMARCA makale kabul şartlarındaki gibidir.

   

  Görseller

  Gönderilecek görseller yüksek çözünürlükte olmalı ve çeşitli açılardan fotoğraflanarak yapının bitmiş hâlini en iyi anlatacak şekilde belirlenmelidir. En az üç görsel gönderilmesi tavsiye edilir. Dosya adında sizin için en temsili olan görseli belirtmenizde yarar vardır. Görseller sizin değil ise doğru şekilde referans verilmelidir. Tüm görseller JPEG formatında yatayda en az 2000 piksel genişlikte (veya daha büyük) ve 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.

   

  Çizimler

  Projeye dair tüm mimari çizimler pdf formatında; planlar, kesitler vb. teknik çizimlerin de yukarıda belirtilen özelliklerdeki formatta seçici kurula gönderilmesi zorunludur.