ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  KTMMOB- MİMARLAR ODASI / MİMARCA MEKÂN ANLATIMI KOMPOZİSYON YARIŞMASI – 2018

  KTMMOB- MİMARLAR ODASI / MİMARCA MEKÂN ANLATIMI KOMPOZİSYON YARIŞMASI – 2018

  Mimarlık ve Edebiyat; birinin özünde görsel, diğerinin ise metinsel olduğu düşünülürse, bu iki disiplin arasında ilk bakışta ilgi kurmak kolay olmayabilir. Lakin, zamana yenik düşen ve yok olan birçok mimari yapıt hakkında bilgi alabilmek için başvurabileceğimiz yerlerin başında, yazılı kaynaklar gelmektedir. Günümüzde var olmayan kentler ve yapılar, o zamanlarda yazılmış her türlü edebiyat ürünü (günlükler, seyahatnameler, biyografiler, denemeler, resmi belgeler, mektuplar, arşivler vs.) sayesinde mimarlık tarihi ve kültürüne kazandırılmıştır. Günümüzde de böylesi kaynaklara ihtiyaç duyulmakta ve bunlara başvurulmaktadır. Biz de akademik tezler ve makaleler dışında, mimarlık ve edebiyat disiplinlerinin ilişkilendirildiği farklı yazılı kaynaklara dikkat çekmek istedik.

  Bu düşünceyle ortaya çıkan Mimarca Mekân Anlatımı Kompozisyon Yarışması ile, KTMMOB Mimarlar Odası ve Yayın Kurulu olarak mimarlık ve edebiyat alanına katkı koymak amaçlanmaktadır. Son zamanlarda bu tür yarışmaların yapılmaya başlanması ve ülkemize de, özellikle kültürel miras ve mimari bellek oluşumuna yapacağı katkılar düşünülürse, katılımın oldukça yüksek olduğu bu yarışmayla, durum sevindiricidir.

  Dünyanın herhangi bir yerindeki veya hayal ürünü olan bir mekân ele alarak, mekânın tüm değerlerinin ve taşıdığı potansiyelin anlatıldığı bir kompozisyon yazılması beklenen yarışmamızda, mimari bir mekânın, metin içerisinde temsil ediliş şekli ve yorumlanışı; mimarlık disiplininin edebiyat içerisinde kendine nasıl yer edindiği ve yazılan eserin ana temsiliyet aracı olarak mimarlığın yazıya neler kattığı, yarışmaya gönderilen ürünlerde aranmıştır.

  Edebiyatın “yapısal” kurgusu ve mimarlığın “anlatı” gücünü birleştirip yaratıcı yazma egzersizi üzerinden ortaya çıkan yarışma ürünleri arasından yapılan seçkiyi ve yarışmada dereceye girenleri, edebiyata ve mimariye gönül veren herkese, bu kitapçıkla ulaştırmayı hedefliyoruz.

  Kitapçık Mimarlar Odasından temin edilebilir.

  Yarışma ile ilgili detaylı bilgi için,

   

  KTMMOB MİMARLAR ODASI 

  Nuri Efendi Sokak No :3 Arabahmet LEFKOŞA 
  Telefonlar: +90 392 229 2105 / 2106 Fax: +90 392 229 2104
  e-mail: [email protected]
  e-mail: [email protected]

  mimarlarodasi.org