ktmmo-mo ktmmobktmmob
    http://bit.ly/2D2km47

    TAREK NAGA SUNUMU

    Mısır asıllı ünlü mimar Tarek Naga, 2 Kasım 2017 tarihinde mimarlara, öğrencilere ve öğretim görevlilerine özel bir sunum yapmıştır.Mimarlar Odası aracılığı ile adamıza ikinci kez gelen Tarek Naga, kendi proje ve mimari bakış açısını aktaran bir sunumuyla tüm katılımcıları büyülemiştir.