ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  ‘Kültüre ilişkin’ Sahiplenme ve Europa Nostra 2019

  ‘Kültüre ilişkin’ Sahiplenme ve Europa Nostra 2019

  Mimarlar Odası olarak, Kültür değerlerimizin önemini; temsiliyet gösterdiğimiz her kuruluşta ve platformda dile getirdik. Sadece dile getirmekle kalmayıp, değerlendirmeye değer olan her eski eser gibi, korumaya ve restorasyona alıp tamamladığımız iki binamızı, Mimarlığa, Kente ve Kıbrıs toplumuna kazandırarak, bu gibi yapıların daha çok hayat bulabilmesi adına öncülük etmeye çaba göstermekteyiz.

  Kültürel Miras terk edilebilecek bir olgu değildir. Sadece somut kavramları içermeyen, çok daha geniş spektruma yayılan, değerlerimiz üzerine var olan soyut kavramlar dizisidir. İnsan yaşamının manevi zenginlikleridir. Şehirler, Eski eser binalarımız, koruma alanları, arkeolojik alanlar yanında, Sahne sanatları, gastronomi, el sanatları, edebiyat, müzik, sosyal becerileri barındıran her türlü mekan, bitki, doğal zemin, topluluk ve alanları içeren herşey, “Kültürel Miras”ımızdır. Bunun sürdürülebilirliği ancak toplumları içeren bütünlüklü kullanım anlayışıyla ortaya çıkabilir. İnsanın birçok duyusunu harekete geçiren mekansal algılarımızla beraber gelen yaşanmışlıkların getirdiği hikayelerimiz, sosyal hareketlerin, mekanla buluşarak kültürümüzün oluşmasında bizlere kattıklarıyla, bizlerin de bu mekanlara karşılıklı hayat vererek var olabileceğinin birbirinden ayrılamaz olgusu aşikardır.

  Kültür, ilerlemiş bütün maddi ve manevi değerler üzerine, sonraki nesillere aktarılmasında kullanılan, insanoğlunun doğal ve toplumsal varoluş seviyesini belirleyen araçların tümünü kapsayan geniş ve uzun bir süreçtir. Kültürün, sadece “somut” kavramları içeren olgu ile birlikte, soyut edinimlerimizi de katarak, beraber çalışan bu iki var oluşun bir “ilinek” olmadığı tarihler boyunca kanıtlanmıştır.

  Bu yıl, Europa Nostra ile Kültürel değerlerin yaşatılmasına dair farklı bir heyecan yaşadık. 1963 yılından bu yana, 56 yıldır Avrupa Kültür Mirasını korumak ve canlı tutmak adına, kucaklayıcı bir yapıya sahip, 40’tan fazla ülkeden birçok kuruluş ve şahısları barındıran “Europa Nostra” üyeliğimizi, meslektaşlarımıza ve Kıbrıs toplumuna duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl, 27-31 Ekim tarihleri arasında, Paris’te gerçekleştirilen Genel Kurul’a katılarak, her sene, Avrupa’da örnek yapılmış bir çok projenin sunulmasına ve ödüllendirilmesine imkan tanıyan çok kapsamlı bu organizasyonda, bir çok farklı bakış açılarını tanıma ve uygulamaları izleme fırsatını yakaladık.

  Kültür mirası yapıların, Mimarlığın altında Restorasyon, Rölöve, Konservasyon, Restütisyon Mimari projelerin yürütülmesi ve yapıların korunması, hayat bulması bu uzmanlıklardan geçmektedir. Fakat diğer taraftan, sadece bu uzmanlıklardan ibaret olmadığı, birçok farklı alanların interdisipliner yapı içerisinde çalışarak, Kültür mirasının yapılarımız dışında birçok çeşitli açılardan da sürdürülebilir olunabileceğini Europa Nostra 2019 ödüllerine aday gösterilen projelerde tecrübe ettik 

  Film yapımcıları, Fotoğrafçılar, Oyun programcıları, Mirascılar, dernekler, öğrenciler, gönüllüler ve daha birçok farklı kesimden insan kendi kültürlerine farklı uygulamalar ve formlarda sahip çıkılınabileceğini kanıtladılar. Kültürü anlayıp yaşatabilmek için, başta ona hak ettiği değeri ve saygıyı sahiplenmeden, ayakta durabilmesinin imkansız olduğunu söyleyebiliriz. Kimsenin ünvanlarına bakılmaksızın, işin özünde sahiplenici sevgiye ve değere dayalı olduğu bir toplum seviyesi ile birlikte gelişmiş sosyal ve kültürel yapıya erişilebileceğini yaymak asli görevimizdir. Bu engelleri mentalite olarak aşamadığımız sürece en büyük tahribatı kendimize yapacağımız mutlaktır. Malesef ülkemizde bir çok konuda farklı fikirleri, yaratıcı yaklaşımları ve çalışan insanları desteklemek, birlikte hareket etmek yerine, eleştirel bir dil ile sürekli köstek oluyor, ifade etme imkanı dahi tanımıyoruz.

  Mimarlar Odası olarak, Kültür Mirasımızın, özünde sosyal kültür ve yaşamın birçok farklı alanlarında yatan evrensel değerlerle birlikte, paylaşım ağını genişleterek, muhtelif kesimlerle birleşik çalışmalar yapmayı hedeflemekteyiz. Kültürel mirasın varoluşunu, çeşitli sektörler ile birlikte çalışmalar yürüterek, bireylerin, toplulukların ve toplumların değerlerini gelecek nesillere aktarabiliriz. Mimarlığı ve toplum kültürümüzü anlatan bir çok çalışmanın projeye dönüştürülerek bu platformda değer bulmasını sağlamak adına çalışma komiteleri kurulmasında “Oda” öncülük edecektir.