ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  Şantiyeler ve Ofislerde Alınması Gereken Tedbirler

   

   

   

   

   

   

   

  “Corona Virüs (Covid 19) Salgınının Yayılmasının Önlenmesi Amacıyla Faaliyette Olan İşyerlerinde Alınması Gereken Önlemler” – Şantiyeler ve Ofislerde Alınması Gereken Tedbirler  -  Resmi   Gazete Karar Sayısı E.T(K-I)580-2020