ktmmo-mo ktmmobktmmob
    http://bit.ly/2D2km47

    UMAR 2018 GENEL KURULU

    Olağan Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) 4-5 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşti. Odamızı Başkan Türker Aktaç’ın temsil ettiği toplantıda adaylar arasında seçim yapılarak, yeni Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Akdeniz havzasında gerek mimarlık eğitimi gerekse profesyönel hayat ile ilgili iletişimi güçlendirmek ve kültürel mirasa sahip çıkmak yönünde bir takım karar alınmıştır. Yapılan seçim neticesinde Başkanlığa Wassim Naghi (Lübnan), İkinci Başkanlığa Juana Canet Rossello (ispanya), Genel Sekreterliğe Iman Osama Abdel Gawad (Mısır), Sayman Lilia Cannarella (İtalya) ve Faal Üye Natalina De Costa (Fransa) seçilmiştir.

    Bu toplantıda alınan önemli kararların biri kalıcı bir sekreterlik oluşturulması yönündeydi. Bu durumda Lübnan Beyrut’ta oluşturulacak sekreteryanın tüm masraflarını karşılayacağını bildirmiştir. Bunun yanı sıra Mali konularla ilgili banka hesaplarının da Malta’da kalması yönünde karar alınmış ve tüzükte bir takım değişiklikler yapılmıştır.