ktmmo-mo ktmmobktmmob
    http://bit.ly/2D2km47

    SMGM 2. TEKNİK GEZİSİ

    Mimarlar Odası’nın yürütmekte olduğu ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Mimarlar için Sürekli Mesleki Gelişim Programı ve Yeterlilik Değerlendirme Sistemi Oluşturma” Projesi kapsamında İkinci Teknik Gezi 4 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda ziyaret edilen şantiyede Mimarlara ihale sürecinin başlangıcından itibaren projelerin izinlendirilmesine kadar yaşanan süreçler detaylı olarak aktarıldıktan sonra bu projenin gerçekleşmesinde birden çok danışmanlarla çalışılarak hem proje hem de gelinen uygulama aşamasında her konuda uluslararası tecrübeye dair danışman firmalarla çalışıldığı sunum yapılarak anlatılmıştır. Sunumun ardından inşaat sahasında yapılan alt yapı çalışmaları ve binanın betonarme ve çelik konstrüksiyon uygulamaları yerinde detaylı bilgilendirme yapılarak incelenmiştir.