ktmmo-mo ktmmobktmmob
    http://bit.ly/2D2km47

    BELEDİYELERE YAPILAN ZİYARETLER

    BELEDİYELERE YAPILAN ZİYARETLER

    Türkiye’de yaşanan 6 Şubat felaketi ile deprem ve yapı stoku konusu, ülkemizde de gündemin birinci sırasına otururken Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanlığı’nda oluşturulan  heyetler, KKTC’deki 18 belediyeye Şubat ve Mart ayları boyunca çeşitli ziyaretler yapmıştır. Heyetlere KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, Genel Sekreter Nazife Yılmaz başta olmak üzere, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri veya Temsilcileri katılmışlardır.

    Tüm ziyaretlerde belediye başkanları ve belediyelerin yetkilileri ile görüşmeler yapılarak bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Genel anlamda ziyaretlerde, hem bölgedeki mevcut yapı stoku, hem de Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın 17/6 maddesi kapsamında ülke genelindeki tüm belediyelerde bundan sonraki süreçte inşaatların kontrolünün nasıl denetleneceği gündeme getirilmiştir. Kurumlararası işbirliklerinin artırılmasıyla, yapılı çevrenin kalitesinin artırılabileceği ve daha güvenli binaların elde edilebileceği konularında bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Kırsaldaki belediyelerin imar şubelerinin güçlendirilmesi için imar şubelerinde görev yapanların Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi’nden faydalanabilecekleri de gündeme getirilmiştir.