ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  MİMARLAR ODASI 52. DÖNEM YÖNETİM KURULU

  KTMMOB Mimarlar Odası 52. Genel Kurulu 10 Mart 2018 tarihinde UKÜ Çevik UraZ Konferans salonunda gerçekleştirildi.

  Divan Başkanlığına Mehmet Akanyeti ve Sekreterlik görevlerine Makbule Oktay ile Fatmagül Öge’nin seçilmesinin ardından başlayan Genel Kurul, Faaliyet ve Mali raporların okunup onayı ile devam etti.

  Gerçekleşen oylama sonrasında Başkanlığa oy birliği ile Türker Aktaç seçildi.

  Yönetim Kurulu oy birliği ile Erçim Uluğ, Kozan Uzunoğlu, Simzer Kaya, Ferruh Dülgeroğlu, İpek Yaralıoğlu, Gizem Öztürk  

  Denetleme Kuruluna ise oy birliği ile Hüseyin Erdoğdu ve Emine Azimli seçildi.

  Genel Kurul’dan sonra Başkan Türker Aktaç tarafından gerçekleşen ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu için yapılan görev dağılımı aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

  Erçim Uluğ (Yazman)

  Kozan Uzunoğlu (Sayman)

  Simzer Kaya (Faal Üye)

  Ferruh Dülgeroğlu (Faal Üye

  İpek Yaralıoğlu (Yedek Üye)

  Gizem Öztürk (Yedek Üye)