ktmmo-mo ktmmobktmmob
    http://bit.ly/2D2km47

    Avrupa'da ve Akdeniz'de enerjinin korunumuna dair hiçbir yasal düzenlemesi olmayan tek ülkeyiz !