ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI YASASINA GÖRE PROJELERDE ARANACAK KURALLAR

   

   

   

   

   

   

   

  Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası’na göre hazırlanacak projelerde uyulması gereken kurallar ve düzenlemeler ekteki gibi olup Vize Bürosu’na sunulacak projelerde bu düzenlemeler aranacaktır.