ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne ziyaret gerçekleştirildi.

  Mimarlar Odası Yönetim Kurulu'nun üniversitelere düzenlediği geziler kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ziyareti gerçekleştirildi. 
   
  Ziyarete, KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner ve yönetim kurulu üyeleri Cem Toksoy ile İpek Yaralıoğlu katıldı. 
   
  Yönetim kurulu, ziyaretleri sırasında Mimarlık Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Zihni Türkan ve dekan yardımcısı Yard. Doç. Dr. Çiğdem Çağnan tarafından karşılandı. 
   
  Toplantıda, akademik kurulun daha aktif bir şekilde işletilmesi, üniversitelerdeki akademik personelin komitelerde daha etkin çalışması ve meslek adına ortak adımların atılması konuları ele alındı. 
   
  Üniversitelerin mimarlık bölümlerine yapılan haftalık ziyaretler önümüzdeki süreçte devam edecektir.