ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  MİMARCA MEKAN ANLATIMI METİN YARIŞMASI-2019 JÜRİ TOPLANTISI

  KTMMOB- Mimarlar Odası Yayın Kurulu tarafından düzenlenen Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması-2019 için katılımlar 15 Ocak 2020’ye kadar devam ederken, 18 Aralık’ta, Mimarlar Odasında Danışman Jüri Üyeleri Hakkı Yücel, Hasan Yücel ve Ahmet Güneyli ile değerlendirme toplantısı yapılmış ve yarışma ürünlerini değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. Geçen sene 133 katılımın gerçekleştiği yarışmaya, bu yıl katılımın daha yoğun olacağı, şimdiden kendini belli etmektedir.

  KTMMOB ve TMMOB çatısı altındaki mimar ve mühendislik alanındaki kişilerin edebiyata olan ilgileri ve bu alandaki çalışmaları, danışman jüri üyeleri tarafından takdire değer görülmüş ve bu tür yarışmaların önemi dile getirilmiştir. 

  KTMMOB veya TMMOB’ye bağlı meslek örgütlerinden herhangi birine üye olanların katılabileceği yarışmaya; katılımcıların, bir mekân ele alarak mekânın tüm değerlerinin ve taşıdığı potansiyelin anlatıldığı bir metin yazması beklenmektedir. Kıbrıslı Şair Neşe Yaşın ve

  Türkiye’den Suha Özkan, Müge Cengizkan gibi değerli isimlerin jürisinde bulunduğu yarışmanın birincisine 5000 TL, ikincisine 3000 TL ve üçüncüsüne 2000 TL para ödüllerinn yanında çeşitli hediyelerin takdim edileceği ödül töreni 9 Nisan’da, Mimar Sinan’ı Anma Günü’nde düzenlenecektir.

  Yarışmanın Danışman Jüri Üyeleri; Hakkı Yücel, Hasan Yücel ve Ahmet Güneyli’nin kısa özgeçmişleri şöyledir: 

  Hakkı Yücel, 1952 Sinde’de (İnönü’de) doğdu. Lefkoşa Türk Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Tıp Fakültesine girdi. Aynı şehirde ihtisasını tamamladı, uzun yıllar İstanbul’da, halen Kıbrıs’ta serbest Göz Hekimi olarak çalışmaktadır. 1986’da şiir kitabı “Acı Sürgün”ü yayınladı. “Edebiyatta Kıbrıs Türk Kimliği” başlıklı ortak çalışmada yer aldı. Türkiye ve Kıbrıs’ta çeşitli dergi ve gazetelerde şiir ve yazıları yayınlandı. Halen Gaile Dergisi yayın kurulu üyesi ve yazarıdır. Evli, iki çocuk sahibidir.

  Hasan Yücel, 1956’da doğdu. 1973’te Lefkoşa Türk Lisesini bitirdikten sonra, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünden Yüksek Mimar olarak mezun oldu ve serbest mimar olarak çalıştı. Uzun yıllar Mimarlar Odası yönetim kurulu üyeliği, 1993, 1994 ve 1997 yıllarında ise Oda Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve bir çocuk sahibidir.


  Ahmet Güneyli, 1979’da Lefkoşa’da doğdu. Atatürk Öğretmen Akademisinde lisans, Ankara Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Lefke Avrupa Üniversitesinde Eğitim Fakültesinde akademisyendir. Türkçe eğitimi, dilbilim ve öğretmen eğitimi alanlarında çalışmaktadır. Dil eğitimiyle ilgili kuramsal çalışmaları ve ders kitapları bulunmaktadır. Gaile düşünce dergisinde yayın kurulu üyesidir.