ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  Mimari Uygulama Kriterleri

  İlave - Tadilat Proje denetim Belgesi

  KONTROLLÜK DEVİR FORMU

  BÜROLARDA UYGUN GÖRÜLEN TÜZÜK ÖRNEĞİ (FARKLI…

  Yeni Proje Denetim Belgesi

  Taksimat ve Telleme Proje Denetim Belgesi

  Parselasyon Proje Denetim Belgesi

  Mimarlar Odası İstatistik Formu

  KTMMOB Mimarlar Odası Teknik Genel Şartnamesi

  Kontrol Listeleri

  Mimari Sözleşme Formu

  Ön Proje Sözleşme

  MÜELLİFLİK Yetki Devir Formu