ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  V. MİMARLIK VE EĞİTİM KURULTAYI KİTAPÇIĞI

  KTMMOB MİMARLAR ODASININ DÜZENLEDİĞİ V. MİMARLIK VE EĞİTİM KURULTAYI’NDA SUNULAN BİLDİRİLERDEN OLUŞAN KİTAP ÇIKTI.

  KTMMOB Mimarlar Odasının 1 Kasım 2017 tarihinde düzenlenmiş olduğu V. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı sonrasında bu etkinlik ile ilgili olarak bir kitap çalışması yapılmıştır.  Kurultayla ilgili bilgilendirmelerle başlayan kitap içinde “İnsan Belleğinde Mimarlık Hafızasının Oluşum Politikaları”, Yüksek Öğrenimde Mimarlık Eğitimi ve Politikaları” ile “Profesyonel Hayatta Mimarlık Mesleği ve Mesleki Eğitim Politikaları” olarak üç ana başlıkta sekiz bildiriye ve kurultay değerlendirilmesine yer verilmiştir.

  Kitabın mimarlık ve eğitim üzerine araştırma yapan akademisyenler kadar genç meslektaşlarımızın yetiştirilmesi konusunda sorumluluk sahibi olan tüm üyelerimiz için yararlı olacağı inancıyla ülkemizdeki mimarlık eğitiminin gelişmesi yönünde katkı sağlayacağını diliyoruz. 

  Kitap, Mimarlar Odası Merkez Ofisi Sekreterliğinden temin edebilir; ayrıca Mimarlar Odası’nın diğer yayınlarıyla ilişkili bilgilere  www.mimarlarodasi.org adresinden ulaşabilirsiniz.