ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  İstatistik Bilgileri

  2014 YILI AKTİF ÜYE SAYISI – 651

  2014 YILI FAAL ÜYE SAYISI – 1279

   

  2015 YILI AKTİF ÜYE SAYISI –683

  2015 YILI FAAL ÜYE SAYISI  -  1320

   

  2014  YILI VİZELENEN APARTMAN PROJELERİ – 110 ADET

  2015 YILI VİZELENEN APARTMAN PROJELERİ – 143  ADET

  2014  YILI VİZELENEN DÜKKAN PROJELERİ – 67 ADET

  2015 YILI VİZELENEN DÜKKAN PROJELERİ – 82  ADET

  2014 YILI VİZELENEN KONUT PROJELERİ – 1150 ADET

  2015 YILI VİZELENEN KONUT PROJELERİ – 1079 ADET

  2014 YILI VİZELENEN OTEL PROJELERİ – 10 ADET

  2015 YILI VİZELENEN OTEL PROJELERİ – 12 ADET