ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  KTMMOB Mimarlar Odasının yeni yayını “Fasıl 96: Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası Özet Bilgiler” kitapçığı

  KTMMOB Mimarlar Odasının yeni yayını “Fasıl 96: Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası Özet Bilgiler” kitapçığı çıktı.

  KTMMOB Mimarlar Odasının düzenlediği “Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi” (SMGM) kapsamında yapılan eğitim programları arasında bulunan ve Mimar Resul Ergün tarafından gerçekleştirilen “Fasıl 96 Yol ve Binaları Düzenleme Yasası” sunumu kitapçığa çevrildi.  Eğitimde Yenilik ve Değişim VI Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Sürekli Mesleki Gelişim Programı Oluşturma ve Değerlendirme” projesi dahilinde yayınlanan kitapçığın hazırlanışındaki ana hedef, Mimarlar Odası üyelerinin ürettikleri projelerinde tasarım aşamasından önce sıklıkla kullanabilecekleri maddeleri net bir biçimde anlamalarını sağlamaktır.

  11 bölümden oluşan ve oda arşivinden elde edilen örnek proje ve çizimlerle desteklenen kitapçıkta yer alan başlıklar şöyle: “Başlangıç kuralları, Yol İnşa Etme, İnşaat Maksatları için Arazi Parselleme veya Binaları Taksim Ruhsatları, İnşaat Ruhsatları, Binalar Hakkında Yükseklik ve Alan, Binaların Havalandırılması, Çıkmalar, Merdivenler, Çatı Sularının Akıtılması, Baca ve Duman Yolları, Su ve Sağlık ile Umumi Binalar ve Umumi Bina Amaçlı Gelişmelerde Engelli Standartları”.

  Bu rehber kitapçığın, üyelerimizin mesleki eğitimine ve pratik kullanımına yönelik iyi bir hizmet vermesini diliyoruz.  Kitapçık ücretsiz olarak Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi’den ya da oda sekreteryasından temin edilebilir.

   

   

  KTMMOB Mimarlar Odası

  52. Dönem Yönetim Kurulu