ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  MİMARCA MEKAN ANLATIMI KOMPOZİSYON YARIŞMASI 2018

  KTMMOB Mimarlar Odası Yayın Kurulu olarak, 2018 yılından itibaren başlayıp her yıl sürdürmeyi planladığımız ve yıl içindeki önemli mimari günleri vurgulamak adına o tarihlerde duyuracağımız bir dizi yarışma düzenleme kararı aldık. Bu yıl, ilki düzenlenecek olan yarışmanın ilan tarihi, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü'ne denk geldi.

  Zamana yenik düşen ve yok olan birçok mimari yapıt hakkında bilgi alabilmek için başvurabileceğimiz en önemli yer, yazılı kaynaklardır. Bu düşünceyle ortaya çıkan Kompozisyon Yarışması ile, Mimarlık ve Edebiyat alanına katkı koymak amaçlanmaktadır.

  Yarışma, mimar veya KTMMOB ve TMMOB içindeki meslek örgütlerinden herhangi birine üye olanlara yönelik düzenlenmektedir.

  Katılımcılardan, bir mekân ele alarak, mekânın tüm değerlerinin ve taşıdığı potansiyelin anlatıldığı bir kompozisyon yazılması beklenmektedir. Bu mekân, farklı ölçeklerde, dünyanın herhangi bir yerinde var olabileceği gibi, bir hayal ürünü de olabilir. 

  Edebiyatın “yapısal” kurgusu ve mimarlığın “anlatı” gücünü birleştirip yaratıcı yazma egzersizi üzerinden, yazmaya hevesli olanları, mimarlık/edebiyat ara kesitine, yazacakları metinlerle katkı koymaya bekliyoruz.

  Ayrıntılı bilgi ve katılım koşullarımız için www.mimarlarodasi.org adresini ziyaret edebilir; sorularınızı [email protected]  adresine gönderebilirsiniz.

   

   

   

   

  ŞARTNAME AĞAŞIDAKİ GİBİDİR:

   

  KTMMOB Mimarlar Odası - 2018

   “Mimarca Mekân Anlatımı” KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

   

  DÜZENLEYEN KURUM: KTMMOB- Mimarlar Odası

   

  Nuri Efendi Sokak, No: 3, Arabahmet Mahallesi LEFKOŞA, KKTC

   

              Tel: +90 (392) 229 2105 

              Tel: +90 (392) 229 2106

              e-posta: [email protected]

  YARIŞMA SEKRETERYASI:

  Yarışma ile ilgili tüm sorular için, 08 Ocak 2019 tarihine kadar raportöre e-posta yoluyla ulaşılabilinir.

  YARIŞMA İLAN TARİHİ: 08 Kasım 2018, Dünya Şehircilik Günü

  SON BAŞVURU TARİHİ: 20 Ocak 2019

  BAŞVURU VE KURALLAR:

   Yarışmanın Amacı:

   

              KTMMOB Mimarlar Odası olarak, her yıl mimarlık için önem teşkil eden tarihlerde gerçekleştirdiğimiz bir dizi etkinliğin yanı sıra, bu yıldan itibaren başlayacak ve önümüzdeki yıllarda da devam edecek olan, belli bir tema çerçevesinde “Kompozisyon Yarışması” düzenleme kararı aldık. Bu yıl ilki düzenlenecek olan yarışmanın ilan tarihi, her yıl 8 Kasım günü kutlanan Dünya Şehircilik Günü'ne denk geldi.

              Mimarlık ve Edebiyat; birinin özünde görsel, diğerinin ise metinsel olduğu düşünülürse, bu iki disiplin arasında ilk bakışta ilgi kurmak kolay olmayabilir. Lakin, zamana yenik düşen ve yok olan birçok mimari yapıt hakkında bilgi alabilmek için tek başvurabileceğimiz yer, yazılı kaynaklardır. Günümüzde var olmayan kentler ve yapılar, o zamanlarda yazılmış her türlü edebiyat ürünü (günlükler, seyahatnameler, biyografiler, denemeler, resmî belgeler, mektuplar, arşivler vs.) sayesinde mimarlık tarihi ve kültürüne kazandırılmıştır. Günümüzde de böylesi kaynaklara ihtiyaç duyulmakta ve bunlara başvurulmaktadır. Biz de akademik tezler ve makaleler dışında, mimarlık ve edebiyat disiplinlerinin ilişkilendirildiği farklı yazılı kaynaklara dikkat çekmek istedik.                

              Bu düşünceyle ortaya çıkan Kompozisyon Yarışması ile, KTMMOB Mimarlar Odası ve MİMARCA Dergisi olarak Mimarlık ve Edebiyat alanına katkı koymak amaçlanmaktadır. Son zamanlarda bu tür yarışmaların yapılmaya başlanması ve ülkemize de, özellikle kültürel miras ve mimari bellek oluşumuna yapacağı katkılar düşünülürse, bu durum sevindiricidir.

  Yarışma Kapsamı:

  Yarışma,

  Mimar veya KTMMOB ve TMMOB içindeki meslek örgütlerinden herhangi birine üye olanlara yönelik düzenlenmektedir.

  Yarışma Konusu: 

              Katılımcılardan, bir mekân ele alarak, mekânın tüm değerlerinin ve taşıdığı potansiyelin anlatıldığı bir kompozisyon yazılması beklenmektedir. Bu mekân, farklı ölçeklerde, dünyanın herhangi bir yerinde var olabileceği gibi, bir hayal ürünü de olabilir.

   

              Yazılan yazılarda;

     bir mekânın tasvirine,

     kullanıcı-mekân ilişkisine,

     mekânsal dönüşümlere,

     toplumdaki değişimlerin mekâna veya mekândaki değişimlerin topluma nasıl etki ettiğine,

  gibi konulardan birine değinilmesi beklenmektedir.

              Mimari bir mekânın, metin içerisinde temsil ediliş şekli ve yorumlanışı; mimarlık disiplininin edebiyat içerisinde kendine nasıl yer edindiği ve yazılan eserin ana temsiliyet aracı olarak mimarlığın yazıya neler kattığı değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulacaktır. Edebiyatın “yapısal” kurgusu ve mimarlığın “anlatı” gücünü birleştirip yaratıcı yazma egzersizi üzerinden, yazmaya hevesli olanları, mimarlık/edebiyat ara kesitine, yazacakları metinlerle katkı koymaya bekliyoruz.

  Katılım Koşulları:

  1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  2. Bu yarışmaya KKTC veya TC vatandaşı, KTMMOB ve TMMOB içindeki meslek örgütlerinden herhangi birine üye olanlar katılabilecektir. Seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz. Yarışma, öğrencilere yönelik olmadığından, TMMOB'de öğrenci üyeliği bulunanların katılımı kabul edilmemektedir.
  3. Her katılımcı sadece 1 (bir) adet yazı ile katılabilir ve her eserin sadece bir yazarının olması şartı aranır.
  4. Metnin uzunluğu 3000 kelimeyi geçmeyecektir ve mutlaka yazıya uygun bir başlık eklenmelidir. Başlık, ilk sayfaya, yazının en üstüne ve koyu harflerle yazılacaktır. Gönderilen düz yazılar öykü, deneme, makale gibi farklı yazı türlerinde de olabilir. Ancak tüm gönderilen yazılar tek bir kategori altında değerlendirmeye tabii tutulacaktır.
  5. Yazılar, bilgisayarda A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde, bir satır aralığında yazılacaktır. Metnin tümü, sayfanın her iki yanına da yaslanmalıdır. Bunların haricindeki ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır. El yazısıyla yazılan eserler kabul edilmeyecektir.
  6. Metin içerisinde fotoğraf, resim, kara kalem çalışması ve çeşitli çizimler kullanılabilir. Bunlarla ilgili bir sınırlama yoktur. Sadece yazı dışında kullanılan her türlü görsel için referans gösterilmesi ve bunların yazının haricinde de JPEG/JPG dosya formatında gönderilmesi gerekmektedir.
  7. Metin içerisinde alıntı yapılmışsa, bunlar metnin sonunda kaynaklar kısmında ve soyadı sırasına göre belirtilmelidir. Dipnotlar ve kaynaklar, metin uzunluğu sınırına dahil edilmeyecektir.
  8. Daha önce yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış eserler yarışmaya katılamaz. Aksine davranış, kural ihlali sayılır.
  9. Yarışmaya gönderilen eserlerin, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Yerli ve yabancı hiçbir yazıyla bariz benzerlikler taşımamalıdır. Yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
  10. Eserlerin üzerinde katılımcının ismi, imzası ve iletişim bilgileri bulunmamalı; sadece, sayfanın sağ üstünde KKTC/TC Kimlik Numarasının ilk beş karakteri yer almalıdır.  Kimlik numarasının ilk beş karakteri, eser sahibinin rumuzu yerine geçecektir. Kişisel bilgiler ayrı bir sayfada, başvuru formunda eksiksiz doldurulup aynı e-posta içerisinde gönderilmelidir. Eğer metin birden fazla sayfadan oluşuyorsa, her sayfanın sağ üst köşesine rumuz yazılmalıdır. Metnin herhangi bir yerinde, rumuz dışında eserin sahibini belli edecek bir işaret bulunan çalışmalar jüri kararı ile ve tutanağa geçmek şartıyla yarışmadan çıkartılır.
  11. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği kompozisyonların kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya yayımlanmaya değer bulunan katılımcılardan; bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılan, kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcılardan ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.

  DEĞERLENDİRME:

              Yazılar, en geç 20 Ocak 2019 Pazar günü saat 23.59'a kadar, eksiksiz doldurulan başvuru formu ve telif hakkı beyanı ile birlikte, e-posta yoluyla KTMMOB Mimarlar Odasının [email protected] adresine postalanacaktır. KTMMOB Mimarlar Odasına e-posta ile iletilen eserlerin sahibine, 3 (üç) iş günü içerisinde, eserinin teslim alındığı bilgisi yine e-posta yoluyla bildirilecektir. Geri bildirim almayan katılımcılara, telefonla KTMMOB Mimarlar Odasına ulaşmaları önerilir. Son teslim tarihinden sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme, oluşturulan seçici kurul tarafından, belirtilen tarihe kadar yapılarak, dereceye giren eserler seçilecektir. Dereceye giren ve yayımlanmaya hak kazanan eserler, KTMMOB Mimarlar Odasının sürekli yayını olan Mimarca Dergisi'nde ve internet sitesinde yayımlanacaktır.

  SEÇİCİ KURUL:

  Asil Üyeler:

  1. Türker Aktaç (KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı)
  2. Devrim Yücel Besim (KTMMOB Mimarlar Odası Yayın Kurulu Başkanı)
  3. Süha Özkan
  4. Günkut Akın
  5. Müge Cengizkan

  Yedek Üyeler:

  1. Ceren Kürüm
  2. Aliye Menteş
  3. Bahar Uluçay

  Danışman Üyeler:

  1. Hakkı Atun
  2. Neşe Yaşın
  3. Münevver Özgür Özersay

  Raportörler:

  1. Abdullah Can
  2. Yasemin Mesda (Yedek)

  ÖDÜLLER:

  Tüm katılımcılara belge verilecektir.

  YARIŞMA TAKVİMİ:

  Yarışma İlan Tarihi                              :08 Kasım 2018

  Son Soru Sorma Tarihi            :08 Ocak 2019

  Son Katılım Tarihi                                :20 Ocak 2019

  Seçici Kurul Değerlendirilmesi :21 Ocak- 20 Mart 2019

  Sonuç Bildirim Tarihi                :25 Mart 2019

  Ödül Töreni                                         :09 Nisan 2019, Mimar Sinan'ı anma etkinlikleri                                                                       çerçevesinde düzenlenecektir. Tören yeri, katılımcılara                                                            bildirilecektir.

   

  Sonuçlar http://www.mimarlarodasi.org/ internet sitesinden duyurulacaktır. Dereceye girenlere ayrıca telefonla / e-posta yoluyla ulaşılıp bilgi verilecektir.

  TELİF HAKKI:

  Başvuru Formu ile Telif Hakkı ve Etik Sorumluluk Beyanı’nınher katılımcı tarafındaneksiksiz doldurulması gerekmektedir. 

   

   

  BAŞVURU FORMU:

   

  Katılımcının;

   

  Kimlik Numarası (ilk beş rakamı rumuz yerine kullanılacaktır):

   

  Adı-Soyadı:

   

  Doğum Tarihi ve Yeri:

   

  Mezun olduğu okul ve diploma numarası:

   

  Mesleği / Bağlı Olduğu oda ve şubesi / Kurum Sicil Numarası:

   

  Cep Telefonu Numarası:

   

  Açık adresi:

   

  E-posta Adresi:

   

  Kısa Özgeçmişi (en fazla 250 kelime):

   

             

   

  TELİF HAKKI VE ETİK SORUMLULUK BEYANI

   

  KTMMOB Mimarlar Odasının düzenlediği kompozisyon yarışmasına,

   

  .......................................................................................................................................................

   

  başlıklı ve ............................................................................................. tarafından yazılmış eserin; içeriği, oluşacak sonuçları ve yorumları konusunda, KTMMOB Mimarlar Odasının ve MİMARCA Dergisi’nin hiçbir sorumluluk taşımadığını kabul ederim.

   

  Sunduğum eserin etik kurallara uygun bir çalışma olduğunu, herhangi bir başka yerde yayımlanmak üzere verilmediğini, daha önce yayımlanmadığını garanti ederim.

   

  Yarışmaya gönderilen eserin telif haklarının ilgili yazar tarafından Mimarca Dergisi’ne devredildiğini, Mimarca Dergisi’nde yayımlanabilmesi konusunda yayın kurulunun yetkili kılındığını; tarafıma ait yayınlanan yazıya Mimarca Dergisi'nde ücretsiz açık erişim sağlanabileceğini,

   

  Dergi içinde yer alan eserimin, okuyucuların (1) telif hakkı sahibine referans vermek ve (2) eseri ticari amaçlarla kullanmamak koşuluyla eserimi indirebileceğini, kullanabileceğini ve bilgisayar veya elektronik ortamlarda paylaşabileceğini,

   

  Mimarca Dergisi'nde yer alan eserimin derginin bilgisi ve onayı dahilinde ücretli veya ücretsiz akademik/bilimsel veritabanlarında yer almasına veya Mimarca Dergisi tarafından yeniden yayımlamasına onay verdiğimi,

   

  burada yayınlanan yazımı daha sonra başka ortamlarda yayımlamam durumunda, eserimin daha önce Mimarca Dergisi tarafından yayımlandığına dair tam olarak referans vereceğimi;

   

  beyan eder, onaylarım.

   

   

   

  Yazarın Adı Soyadı:

   

  Tarih:

   

   

   

  İmza:

   

   

   

  Bu yarışmaya KKTC veya TC vatandaşı  KTMMOB ve TMMOB içindeki meslek örgütlerinden herhangi birine üye olanlar katılabilecektir. Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.