ktmmo-mo
http://bit.ly/2D2km47

Duplicate of Yol Boy Kesitlerinin İstenmesi

Arsa Parselasyon projelerinde, Karayolları Dairesinin talep etmekte olduğu “Yol Boy Kesitlerinin”, 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren, Mimarlar Odası Vize bürosuna sunulacak olan “Arsa Parselasyon” projelerinde zorunlu olarak aranacaktır.