ktmmo-mo
    http://bit.ly/2D2km47

    Duplicate of Proje ve Mesleki Kontrollük

    2 Nisan 2009 tarihli, 62 sayılı resmi gazetede yayınlanan, Mimarlar Odası Vize (Değişiklik) Tüzüğü EK III, Proje ve Mesleki kontrollük Vize Harçları Tarifesi madde 1 gereği, sözleşmelerin vize bürosuna kaydı yapılırken en düşük vize harcı olan, asgari ücretin %2 (yüzde iki)sine karşılık gelen miktar kayıt ücreti olarak 01.04.2013 tarihinden itibaren Mimarlar Odası Vize Bürosunda alınmaya başlanacaktır. Bilgilerinize.