ktmmo-mo
    http://bit.ly/2D2km47

    Duplicate of Müellifliklerle İlgili Yeni Karar

    1) Site şeklinde yapılmış (Toplu Konut) projelerde, Müelliflik Yetki Devri yapılıyorsa, devir projedeki tüm binaları kapsamaktadır ve tüm mal sahiplerinin onayı (muhtar tasdikli) gerekmektedir.

    2) Site olarak yapılmış olan (Toplu Konut) projelerde, daha sonra yapı ile birlikte parsellenmiş ve ayrı parsel koçanı alınmış ise Müelliflik Yetki Devri, her bina ile ilgili olarak ayrı, ayrı yapılacaktır.