ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  “Lefkoşa Surlar İçi’ndeki Bir Konağın Dönüşüm Hikâyesi” YAYINLANDI

  KTMMOB Mimarlar Odası yeni kitabı “Lefkoşa Surlar İçi’ndeki Bir Konağın Dönüşüm Hikâyesiyayınlandı.

   

  KTMMOB Mimarlar Odasının Lefkoşa Surlar İçi’ndeki Nuri Efendi Sokak’ta bulunan 3 numaralı konağın dönüşüm hikâyesini anlatan kitabı yayınlanmıştır. 30 Haziran 2017 tarihinde açılışı yapılan yeni merkez binasını yakından tanıtmak ve projenin kapsamını paylaşmak amacıyla hazırlanmış kitapta, tarihi konağın koruma ve restorasyon süreci anlatılmıştır. Bu kitapla; Lefkoşa Surlar İçi’nde bulunan tarihi bir konağın topluma kazanç öyküsü, süreç içerisindeki önemli kısımlara vurgu yapılarak özetlemek amaçlanmıştır.

  Kitap, KTMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu 53. Dönem Başkanı Kozan Uzunoğlu’nun, 51. ve 52. Dönem Başkanı Türker Aktaç’ın, yapının restorasyon Danışmanı Prof. Dr. Nur Akın’ın ve yapının restorasyon yürütücüsü ve Mimarlar Odası Yayın Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Aliye Menteş’in ön yazıları ile başlamaktadır.

  Kitabın giriş bölümünde genel bir bakış ile Lefkoşa Surlar İçi’nin kalkınma sürecine katkı sağlayan başlıca projeler ve ana vizyon, değişim ve gelişimler anlatılmıştır. Birinci bölümde, tarihi yapının yeni kullanım fikrinin perde arkası ile ilgili bilgi verilmiş ve Sürekli Mesleki Gelişim Projesi (SMGM)’nin içeriği ele alınmıştır. İkinci bölümde Lefkoşa Surlar İçi Arabahmet Mahallesi’nde bulunan 20.  yüzyılın ilk çeyreğine ait konut yapılarının genel mimari özellikleri anlatılmış; üçüncü bölümde konağın tarihi, değeri ve önceki kullanımlarına yer verilmiştir. Son üç bölümde ise restorasyon sürecinin özeti ele alınmış, süreç içerisindeki çizim ve fotoğraflar paylaşılmıştır.  

  Üyelerimiz, kitabı KTMMOB Mimarlar Odasından temin edebilirler.