ktmmo-mo
  http://bit.ly/2D2km47

  ZT ÖDÜLLERİ 2020 PROJE RAPORLARI....

  DEĞERLENDİRME

   

  SIRA NO

  RUMUZ

  PROJE ADI

   

  1

  ZT17084

  HAFIZA OLUŞTURUCU

                                         

   Meydancığın ortasına merdiven düşünülmesi ve merdiven altına oluşturulmuş mekanlar, mevcut suraları kapatıyor olması  olumsuz bulunmuştur.

   

  2

  ZT24079

  HISTOROUND

  Meydancıkta tanımlanan alanlar tanımsız bulunmuş, korunması gereken kale duvarı kapatması ve ikinci plana atması olumsuz bulunmuştur.

  3

  ZT19206

  KIBRIS TARİHİ ARAŞTIRMA MERKEZİ VE ARŞİVİ

  Kamusal alan olan meydanı kapatıp, periyodik kullanım önermesi ve korunacak olan kale duvarını ikinci planda bırakması olumsuz bulunmuştur.

  4

  ZT38109

  SILHOUETTE OF MEMORY

  Açık alan önerisi olumlu bulunmuş ancak öneri tanımsız bulunmuştur. Korunması gereken duvar önüne ve üzerine önerilen strüktürler olumsuz bulunmuştur.

  5

  ZT17022

  TRANSPARENT RUINS

  Tasarımın yalın ve şeffaf dili,hem meydanda hem burcun üzerinde olumlu etkisi, aydınlatma elemanlarının düşeyde fazla yükseliyor olmasına karşın, insanları aşağıdan alıp yukarıya yönlendiriyor olması , öneri strüktürün, mevcut sur önü meydanı çok çiğnemeden sur yüzeyi ile yarışacak başka bir yüzey yaratmadan ele alınmış olması, sokak ile burç arası bağlantının koparılmamış olması, ve sahip olduğu çağdaş dil olumlu bulunmuştur

  6

  ZT36775

  YENİDEN DOĞUŞ

  Sergi alanının düzenlemesi ve zone lama olumlu bulunmuş, kaleye önerilen stüktürün kale ile  ilişkileniş biçimi, meydana konulan kapı ile kamusal alanın özel alana çevrilmesi olumsuz bulunmuştur.

  7

  ZT50134

  BARIŞ KAPISI

  Korunacak yapıya yapılan müdahele olumsuz bulunmuştur.

  8

  ZT29111

  HİSSEDİLMEYEN FARKINDALIK

  Önerilen anıtsal düzenlemenin mevcut kale nin anıtsallığı ile yarışan bir öneri olarak sunulması ve yaratılan alanlaların kullanımı olumsuz bulunmuştur. 

  9

  ZT11129

  GEÇMİŞİN DEKORU

  Kale duvarının, bütünsel bir düzenlemenin bir parçası olarak ele alınması ve alan kullanımı, bir uğrak noktası olarak önerilmesi olumlu bulunmuştur, önerilen platformlar kullanışsız ve kalenin işlevine ilişkin bir önerisi olmaması olumsuz bulunmuştur. .

  10

  ZT67930

  THE MEMORY LANE

  Meydanın merdivenlerle doldurulması, mevcut strüktürü gözönüne almaması olumsuz bulunmuştur.

  11

  ZT49372

  LIGHT-UP WALL GALLERY, GİRNE

  Korunması gereken sur parçasının önüne yeni bir sur düşünmesi olumsuz bulunmuştur.

  12

  ZT21120

  GEÇMİŞTEN ŞİMDİYE

  Şeffaf sergi alanı önerisi olumlu, sınırlı olan meydanı önerilen strüktür ile tekrar sınırlandırması ve öneri ışık  önerisi olumsuz bulunmuştur.

  13

  ZT12705

  INFORMATION POINT PAVILION

  Kullanılan dil çok karmaşık, yarışma prensipleri ile uyumsuz ve sur duvarlarını ve meydancığı kapatmış olması olumsuz bulunmuştur.

  14

  ZT53435

  BEYOND THE WALL

  Fonksiyon seçimleri olumlu, ancak tarihi sur duvarlarını gizleyen duvarlar ve duvarların meydanda oluşturduğu mekanların karmaşa yaratıyor olması olumsuz bulunmuştur.

  15

  ZT34361

  DUR.DURAK

  Kimisi sabitlenmiş, kimisi taşınabilir küpler ile öneri mekan içereceği potansiyel fonksiyonlar bakımından olumlu bulunmuş, ancak öneri düzenlemeler meydan ve mevcut sur ile ilişkilendirilememiş olması ve   mekan önerisi çok zayıf bulunmuştur.

  16

  ZT07911

  RºEX

  Kulenin içine önerilen yapı, meydan düzenlemesi için kullanılan duvar elemanları ve meydanın parçalanmasının yarattığı karmaşa olumsuz bulunmuştur.

  17

  ZT98220

  ARAFTA KALAN MAZİ

  Kule içini iç mekana dönüştürme önerisi olumlu ancak meydanda oluşturulan, kule çatısı ve önüne konulan elemanlar olumsuz bulunmuştur

  18

  ZT38046

  KANYON

  Posterde açık isim yazıldığı için yarışma dışı kalmıştır.

  19

  ZT36545

  ESKİ SAHNE

  Kulenin sahne olarak düşünülmesi, meydanın kamusal kullanıma açık olarak önerilmesi olumlu bulunmuş, ancak mekansal önerisi olmaması, ve konut bölgesi için önerilen fonksiyorn uygun bulunmamıştır.  

  20

  ZT03578

  KATMANLAR ARASI

  Kule ve çevresinin bir kültürel rota içine alınması olumlu bulunmuş, ancak meydancıktaki kırmızı duvarların ve düşey elemanların , şeffaf ve hareketli olarak düşünülmesine rağmen, düzenlemelerde  çakışmalardan dolayı sur duvarını oldukça gizliyor olması olumsuz bulunmuştur

  21

  ZT25180

  DURAK

  Öneri strüktürün yeşil ve şeffaf olması olumlu bulunmuş, merdiven ve pampalar abartılı ve mevcut surları gizliyor olması olumsuz bulunmuştur

  22

  ZT45221

  MOTUS

  Öneri strüktürün hafif ve şeffaf bir strüktür olması olumlu bulunmasına karşın, tüm meydanı merdiven ile dolduruyor olması ve merdivenlerin sur kotunun üzerinde ikinci bir bakı alanı yaratıyor olması olumsuz bulunmuştur.

  23

  ZT37072

  İZ ALGISI

  Kompozisyon çok karışık ve sur duvarlarını gizlediği için olumsuz bulunmuştur.

  24

  ZT72425

  ZIRH

  Planda tanımlanan meydan olumlu bulunmuş ancak öneri üst örtünün dili çok karmaşık vemevcut duvarı ikinci planda bıraktığı için olumsuz bulunmuştur.

  25

  ZT04908

  GEL GİT

  Öneri strüktür dil olarak özgün bulunmuş ancak meydandaki düzenlenişi ve sur duvarlarını ikinci planda bırakıyor olması olumsuz bulunmuştur

  26

  ZT75157

  YIĞILIM

  Önerilen düzenlemede sur önündeki yığılma sur duvarını gizlediği ve yaşama dahil edemediği, ve sur duvarlarının önündeki meydanı küçültüyor olması olumsuz bulunmuştur

  27

  ZT31198

  DEJAVU

  Sur parçasını mekana dönüştürme arzusu olumlu bulunmuş, ancak önerilen ölçü ve oranlar yaratılan farklı kotlara olan erişimler ve yarattığı karmaşa olumsuz bulunmuştur.

  28

  ZT11969

  RECOLLECTROUTE

  Kompozisyonun mekana kattığı dinamizm olumlu bulunmuş ancak öneri rampanın gereksiz abartılmış olması,  mevcut duvarların algısını ikinci plana atması ve surun arkasından önerilen bağlantı ve meydanda yarattığı düzenleme olumsuz bulunmuştur.

  29

  ZT84193

  [PATİNA+PALİMPSEST]

  Şeffaf olarak düşünülmüş olsa dahi konulan duvarlaarın meydanı parçalayış biçimi, surları ikinci plana atması, hatta sur duvarları ile yarışıyor olması olumsuz bulunmuştur.

  30

  ZT25357

  ARK-EPİZOT

  Mekan oluşturma çabası olumlu bulunsa da, meydanın alt kotlarını kullanma, meydanı parçalayarak kullanımı engellemesi, yol cephesinin koparılmış olması olumsuz bulunmuştur

  31

  ZT98073

  AYRAÇ

  Kompozisyonda sergi duvarının  sur duvarına dik konumlanması olumlu bulunmuş, ancak sur duvarı ile öneri duvarın kurduğu ilişki tanımsız ve duvarın  dokusu ve malzemesi ile sur duvarlarının yarışıyor durumda olması olumsuz bulunmuştur

  32

  ZT18523

  THE SCAFFOLD

  Öneri kompozisyonun karmaşıklığı, mevcut sur duvarlarını hiç dikkate almayıp sokak dolaşımında olduğu gibi kapatması, meydancığın ağır bir strüktür ile kullanmaz hale getirilmesi olumsuz bulunmuştur

  33

  ZT73124

  MEMORY REMAINS

  Yüzleşme düşüncesi çok olumlu bulunmuş, ancak, öneri ayna duvarların mvcut duvarı ikinci plana atması ve kapatması eski duvarla olan yüzleşmeyi açığa çıkartmaktan çok engellediği sebeiyle olumsuz bulunmuştur. Aynadan yansımalar planda gösterildiği gibi olamayacaktır

  34

  ZT54692

  ZAMAN TÜNELİ

  Meydancığın kullanımın zedelenmemiş olması, kule için kullanılma düşüncesi  olumlu bulunmuş, ancak mevcut kulenin içine düşey sirkülasyonu sağlaması için yerleştirilen strüktürün çok karmaşık ve ağır olması, sur duvarlarının algısını yoketmesi olumsuz bulunmuştur.

  35

  ZT01374

  VAR-YOK

  Sergi alanı çözümlemesi olumlu bulunmuş, ancak meydana yerleştirilmiş kalıcı strüktürler ve düşey elemanların meydanı parçalaması olumsuz bulunmuştur

   

  36

  ZT24141

  THE PLATFORM

  Sur duvarlarını kapatan düzenleme olumsuz bulunmuştur

   

  37

  ZT36827

  LOCUS

  Konulan elemanların meydanı parçalaması ve sur ile ilişkiyi koparması, öneri strüktürün yükseltilerinin ölçek problemi olumsuz bulunmuştur.

   

  38

  ZT28291

  KONUŞAN DUVARLAR

  Kule önü düzenleme kuleyi gizlediği, onunla yarıştığı ve kule üst kotunda oluşturulan kat ölçeksiz ve olumsuz bulunmuştur

   

  39

  ZT01130

  R-VIEW TOWER

  Kuleye eski fonksiyonunu vermek düşüncesi olumlu bulunmuş ancak merdiven çözümü, kuleyi gizlemesi  olumsuz bulunmuştur

   

  40

  ZT75019

  MELTING SPACE

  Meydan düzenleme çabaları olumlu bulunmuş, ancak öneri peyzaj düzenlemesi olarak kalmış, mekansal bir düzenleme olmamsı olumsuz bulunmuştur.

   

  41

  ZT50058

  (B)AĞ

  Meydanı çeşitli aktivitelerin gerçekleşebileceği bir alan olarak düzenlenmesi fikri, yıkılan kısımların izlerinin sürülmesi  olumlu bulunmuş ancak mevcut kale duvarını tamamlamak üzere önerilen metal strüktürün mevcut strüktür ile ilişkisi olumsuz bulunmuştur.

   

  42

  ZT72516

  AYNA

  Meydanda oluşturulan duvarların meydanı parçalaması ve öneri duvarların sur ile ilişksinin zayıflığı olumsuz bulunmuştur

   

  43

  ZT34316

  360 GİRNE

  Öneri tasarımda oluşturulan kotlar abartılı, sur duvarlarını ikinci plana atması olumsuz bulunmuştur

   

  44

  ZT83720

  İZ

  Mevcut kuleyi tamamlama düşüncesi olumlu bulunmuş ama tamamlamada kullanılan malzeme, kapama biçimiş mevcut kule duvarlarını gizlediği ve akışı engellediği  için olumsuz bulunmuştur.

   

  45

  ZT17048

  ANILARI RESMETMEK

  Meydanın şekillenişi,  öngörülen işlevler ve meydanın parçalanmamış olması olumlu bulunmuş ancak öneri strüktürün sur kotunun iki katı yükselmesi mevcut doku ve sur duvarı ile ölçeksiz olması olumsuz bulunmuştur.

   

  46

  ZT27403

  ANACHRONISTIK

  Kule üzerine önerilen kotlar abartılı ve ölçeksiz bulunmuştur

   

  47

  ZT32149

  ÇATIŞMA

  Öneri strüktür kule ile ilişkilenmeyen, ölçeksiz ve karmaşık bir şekilde ele alındığımdan olumsuz bulunmuştur

   

  48

  ZT10318

  İZ

  Şeffaflık önerisi olumlu bulunmuş ama öneri merdivenin meydanı parçalaması, mevcut sur duvarlarını kapatması, ulaşılan kotun anlamsız olması, olumsuz bulunmuştur.

   

  49

  ZT80324

  PLUG-IN

  Öneri strüktür kuleyi olduğu gibi kapattığı, apartman algısı yarattığı, mevcut kule kotunun üstüne çıkarak çevre ve mevcut duvar ile ölçeksiz kurgusu olumsuz bulunmuştur

   

  50

  ZT16719

  EŞİK

  Öneri proje alanının dışında düzenlendiği için olumsuz bulunmuştur

   

  51

  ZT35007

  IarıkI

  Meydan önünde su öğesi olumlu bulunmuş, ancak su düzenlemesinin meydan kullanımında verimli bir  katkısı olamamaktadır. Tüm alan için önerinin peyzaj düzenlemesi olarak ele alınmış olması, mekansal bir önerisinin olmaması olumsuzdur.

   

  52

  ZT76553

  YAPAY FİLTRE

  Öneri strüktürün sur duvarlarını kapatması, ikinci planda bırakması, meydanı doldurmuş olması, seöilen sistemin karmaşıklığı olumsuz bulunmuştur

   

  53

  ZT37271

  KORİDOR

  Tanımlı bi,r meydancığı bir labirente döndürmüş olması, kamusal alan ile ilişkisinin sınırlandırılması, duvarlar arası koridorların  işlevsiz ve anlamsız olması olumsuz bulunmuştur

   

  54

  ZT62840

  İZ

  Düzenlemede kullanılan dil karmaşık ve olumsuzdur, kale duvarlarını gizlemekte, meydanı kullanılmaz hale getirmektedir. Ölçek açısından olumsuzdur

   

  55

  ZT35109

  YAKINSAMA

  Tasarım modüler bir öneridir.Farklı kurgulara olanak veren mobil ve sürprizlere açık düzenleme olanakları vardır. Eğlenceli bir yaklaşım olması olumlu bulunmuştur. Bu düzenlmelerin bağlamsızlığı, herhangi her yerde düzenlenebilecek olması olumsuz bulunduğu için 3. Lük ödülüne layık bulunulmuştur.

   

  56

  ZT32259

  ÇEPER

  Önerilen çatı meydan ve sur arasında oluştuduğu saçak görevinden dolayı olumlu bulunmuş, ancak çatı formlarının mevcut duvar ile ilişkilenişindeki belirsizlik, meydandaki kot farkları ve meydan  için öneri fonksiyorunun olmaması olumsuzdur

   

  57

  ZT52025

  ŞEFFAFLIĞIN İRONİSİ/ IRONY OF TRANSPARENCY

  Meydanın tanımsızlığı öneri merdivenin ağır bir strüktür olması, sur duvarlaarını gizlemesi  oluşan kotların ne amaçla kullanılacağı, sur duvarlarının üstüne sahanlık noktasında varması olumsuz bulunmuştur.

   

  58

  ZT18100

  YANSIMA

  Meydanın gözardı edilerek bir merdiven ile doldurulması sur duvarlarını arka plana atması olumsuz bulunmuştur

   

  59

  ZT45760

  IZLEK

  Proje açıklamasında düşünceler olumlu bulunmuş ancak üç boyutlu görsellerde mavi ile ifade edilen çizginin strüktürel önerisi, malzemesi,  kotlar arası nasıl bağlantı kurduğu anlaşılamamıştır

   

  60

  ZT96980

  SINIR’SIZ

  Sur duvarına dik olarak yerleştirilmiş ayna duvar elemanları olumlu bulunmuştur. Ancak bu duvarların meydanı çok küçük koridorlara ayırması ve yansıttıklarının kendileri olması olumsuz bulunmuştur

   

  61

  ZT75352

  UMUT BELLEĞİ

  Oluşturulan platformlar meydanı parçalamaktadır, girne batığının kaburgaları ile oluşan platformlar sur duvarları ile ilişki kuramamaktadır.

   

  62

  ZT27032

  IŞIMA

  Şeffaf cam silindirlerin meydanı parçalaması ve geometrik düzenlemeleri olumsuz bulunmuştur.

   

  63

  ZT10745

  STRÜKTÜREL EKLEME

  Strüktürel ekleme olarak düşünülen elemanlrın mevcut kule ile ilişkilenişi, malzemesi, kompozisyonu olumsuz bulumuştur.

   

  64

  ZT36483

  SADE’CE MÜZE VE KİTAPLIK

  Müze fonksiyonu çok zorlama bulunmuş, açık alanı kapalı bir alan haline çevirmek ve kamusal alandan koparmak olumsuz bulunmuştur

   

  65

  ZT60118

  İZ

  Proje alanı anlaşılmamıştır. Bağlam ile ilgisiz bir öneri olduğu için olumsuz bulunmuştur

   

  66

  ZT35094

  ZAMAN EŞİĞİ

  Önerinin takdim edilişi yetersizdir. Sur duvarını kapatan bir öneri olduğu için olumsuz bulunmuştur

   

  67

  ZT11957

  İZ

  Meydan ile sur arasına engel konulmaması, şeffaf önerisi, sur duvarları için kullanım önerisi, kulenin üst kotuna erişme düşüncesi olumlu bulunmuştur, ancak kule yanındaki düzenlemelerin meydan ile kurduğu ilişki kule ye çıkıldığında tehlikeli bir durum oluşturması nedeni ile 2. Ödüle layık bulunmuştur

   

  68

  ZT01275

  ARADA

  Öneri mekansal anlamda zayıf bulunmuştur

   

  69

  ZT70585

  YOU WERE HERE

  Meydanı parçalaması, fonksiyonları sınırlaması, kule ile ilişkisizliği olumsuz bulunmuştur

   

  70

  ZT96103

  SOSYAL ÇEMBER

  Meydanı parçalaması, fonksiyonları sınırlaması, kule ile ilişkisizliği öneri anfi tiyatronun kuleyi kapatması olumsuz bulunmuştur

   

  71

  ZT28309

  DÜNLERİN İZLERİ / TRACES OF THE YESTERDAYS

  Kuleye tırmanan merdiven olumlu bulunmuştur, ancak merdivenin kamusal alana bir duvar olarak yükselmesi, meydanı işlevsizleştirmesi korunacak duvarı ikinci plana atması, dokusu, rengi ve malzemesi olumsuz bulunmuştur

   

  72

  ZT75557

  THE WALLED ANNEX

  Öneri yapı çok ağır ve korunması gereken sur duvarını gizlediği için olumsuzdur

   

  73

  ZT18497

  A PATHWAY TO THE TERACES OF PAST

  Öneri merdiven geçirgen olduğu halde sur duvarını yok saydığı için olumsuzdur