ktmmo-mo ktmmobktmmob
    http://bit.ly/2D2km47

    SMGM 2022 Eğitimleri kapsamında Mimarlık Meslek Etiği konulu eğitim 05/12/2022 ve 07/12/2022 tarihlerinde 2 bölüm olarak işleniyor.