ktmmo-mo
  http://bit.ly/2D2km47

  MİMARLAR ODASI 51 DÖNEM GENEL KURULU SONUÇLANDI | 12.03.2016

  KTMMOB Mimarlar Odası 51. Genel Kurulu 12.03.2016 tarihinde, UKÜ Çevik Uras Konferans salonunda gerçekleştirildi.

  Divan Başkanlığına Hüseyin İnan ve Sekreterlik görevlerine Özge Özbek Eminoğlu ve Banu Kılıç’ın seçilmesinin ardından başlayan Genel Kurul, Faaliyet ve Mali raporların okunup onayı ile devam etti. Gerçekleşen seçimler sonrasında;

  Başkanlığa Oy Çokluğu ile,

  Türker Aktaç seçildi.

  Yönetim Kurulu

  Oy Çokluğu İle;

  Erçim Uluğ (Yazman), Kozan Uzunoğlu (Sayman), Simzer Kaya (üye), Nevzat Öksüzoğluları (üye),  Mete Keleş (Y. Üye), Ulutan Denizer (Y.Üye)  seçildi.

  Denetleme Kuruluna da

  Oy Çokluğu ile;

  Hüseyin Erdoğdu, Emine Azimli seçildiler..