ktmmo-mo
  http://bit.ly/2D2km47

  Mimarlar Odası 50. Genel Kurulu UKÜ Çevik Uras Konferans salonunda gerçekleştirildi. | 27.05.2014

  Divan Başkanlığına Ekrem Ziver Bodamyalızade ve Sekreterlik görevlerine Meray Taluğ ve Nezire Özgece nin seçilmesinin ardından başlayan Genel Kurul, Faaliyet ve Mali raporların okunup onayı ile devam etti. Gerçekleşen seçimler sonrasında;

  Başkanlığa

  Azmi Öge seçildi.

  Yönetim Kuruluna 

  Tunç Adanır (Yazman), Türker Aktaç (Sayman), Şevket Şenbülbül (üye), Emre Akbil (üye),  Erçim Uluğ (Y. Üye), Resmiye Alpar Atun (Y.Üye), Kozan Uzunoğlu (Y. Üye), Simzer Kaya (Y. Üye), Oğuz Akçay (Y. Üye)  seçildi.

  Denetleme Kuruluna da

  Hüseyin Erdoğdu, Emine Azimli seçildiler..