ktmmo-mo ktmmobktmmob
    http://bit.ly/2D2km47

    MESLEK İÇİ EĞİTİM VE KURS YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

    18 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen 54. Dönem 1. Olağanüstü Genel Kurulu’nda kabul edilen “Meslek İçi Eğitim ve Kurs Yönetmeliği”, 9 Ağustos 2022 tarihinde KTMMOB Yetki Kurulu tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdi. Meslek İçi Eğitim ve Kurs Komitesi’nin görev ve sorumluluklarını düzenleyen, Meslek İçi Eğitim ve Kurs Yönetmeliği, aynı zamanda bu tarihten itibaren Mimarlar Odası’na kaydolacak yeni üyelerin, mesleki yasa ve tüzükleri de içeren temel eğitimleri alma zorunluluğu da getiriyor.