ktmmo-mo
http://bit.ly/2D2km47
https://bit.ly/2MLoj0W

Duplicate of Yeşil Alanlar ile İlgili

Sayın Üye; KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, Şehir Planlama Dairesi'nin bir süreden beridir parselasyon ve/veya arazi taksimatlarında, devlete ait orman arazilerine komşu parselin, büyüklüğüne bakılmaksızın ve bütünlüklü yeşil kuşak oluşturulabilmesi için, kamu yolu aranmadan, yeşil alan, orman arazisine bağlanmak koşulu ile parselasyon projesi yapılabilmektedir.

EK1: Şehir Planlama Dairesi Yazılı Görüşü (ŞPD 0.00107/00-12/467)