ktmmo-mo
  http://bit.ly/2D2km47

  Announcements

  Duplicate of Yeşil Alanlar ile İlgili

  Sayın Üye; KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, Şehir Planlama Dairesi'nin bir süreden beridir parselasyon ve/veya arazi taksimatlarında, devlete ait orman arazilerine komşu parselin, büyüklüğüne bakılmaksızın ve bütünlüklü yeşil kuşak oluşturulabilmesi için, kamu yolu aranmadan, yeşil alan, orman arazisine bağlanmak koşulu ile parselasyon projesi yapılabilmektedir. Continue..

  Duplicate of Yeni Koçanlarla ilgili Uygulama

  Sayın Üye; Tapu ve Kadastro Dairesinde başlatılan, yeni koçanlarla ilgili uygulama ekteki örnekte görüldüğü gibidir. Bilgilerinize. Continue..

  Duplicate of Yol Boy Kesitlerinin İstenmesi

  Arsa Parselasyon projelerinde, Karayolları Dairesinin talep etmekte olduğu “Yol Boy Kesitlerinin”, 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren, Mimarlar Odası Vize bürosuna sunulacak olan “Arsa Parselasyon” projelerinde zorunlu olarak aranacaktır. Continue..

  Duplicate of Üyelere; Mal Sahibi Bilgilendirmesi

  Bazı meslektaşlarımız hazırlamakta oldukları Mimari projeleri, Mimarlar Odası Vize Bürosuna sunmadıkları halde dosyaları ile ilgili, mal sahiplerine ve/veya işverenlere, dosyalarının vize bürosunda bekletildiği ve/veya 2-3 haftalık sürelerle sıra beklediği konusunda yanıltıcı bilgi vermektedir. Continue..

  Duplicate of Parselasyon Projeleri

  Mimarlar Odası Vize Bürosuna sunulan Arsa Parselasyon Projelerinde, Arazinin, birden fazla mal sahibinin olduğu durumlarda sözleşmelerde, tüm mal sahiplerinin imzasının olması ve/veya tümü adına Vekalet alan kişinin sözleşmedeki imzasıyla dosyalar, vize uygulamasına girebilmektedir. Bilgilerinize. Continue..