ktmmo-mo
  http://bit.ly/2D2km47

  Bulletin - 1st Issue

  KTMMOB Mimarlar Odası 49. Genel Kurulu, gerekli duyuru ve hazırlıklar yapılarak 17 Mart 2012 Cumartesi saat 10:00’da Açık Öğretim Fakültesi konferans salonun- da gerçekleşti.

  Divan Başkanlığına Hüseyin İnan, sekreterlik görevlerine ise Özge Özbek Eminoğlu ve Esra Can Akbil oy birliği ile seçilerek divan oluşumu sağlandı.

  48. Dönem Başkanı Ekrem Ziver Bodamayalızade açılış konuşmasını yaptı. Daha sonra 48. Dönem yazmanı Azmi Öge faaliyet raporunu, sayman Tunç Adanır ise mali raporu üye oylarına sundu ve iki rapor da oybirliği ile onaylandı.

  Başkan adayı olarak Ahmet Akbil ve Azmi Öge önümüzdeki dönem için planladıkları çalışma programlarını birer konuşma yaparak üyelere aktardılar. 2 Başkan adayı 12 yönetim kurulu üyesi adayı ve 3 denetleme kurulu adayı üyelere tanıtıldı ve 318 kayıtlı üyenin katıldığı genel kurul oy kullanımı ile devam etti.

  49. Dönem başkanlığına Azmi Öge 201 oy ile seçilirken yapılan ilk toplantı sonucun- da ise, yazmanlığa Tunç Adanır, saymanlığa Türker Aktaç, faal üyeliğe Şevket Şenbülbül ve Onur Olguner, yedek üyeliğe ise Gözde Berkman Kodan, Emre Akbil ve Erçim Uluğ atanarak yeni dönem çalışmalarına başlanmıştır. Denetleme kurulu ise Emine Azimli ve Hüseyin Erdoğdu’dan oluştu.